Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility
Dvoutýdenní vzdělávací kurz v Brazílii-Santos.
Zdeněk Odehnal | Brazílie
Nedávno jsem ze zúčastnil dvoutýdenního vzdělávacího kurzu v Brazílii. Univerzitní prostory a zázemí jsou srovnatelné s ekonomickou fakultou TUL jak z hlediska vybavení, tak z hlediska vzhledu. V době kurzu byly zimní prá...

Novinky

Dear colleagues, The Romanian-American University will hold from the 28th of June to the 7th of July the second edition of the Blended Intensive Programme (BIP) “International Summer School in Travel, Tourism and Aviation" organised by the School...
Dear colleague, dear friend We are pleased to invite you to our *International Staff Week at VIVES–Commercial Sciences, Business Management and Informatics in Kortrijk, Belgium, from 18 to 22 November 2024. Our event is an excellent opportunity ...
DZS se stal jedním z partnerů mezinárodní konference o vztazích s absolventy ICAReAlumni 2024, která se koná 13. – 14. června 2024 na ČVUT v Praze na Masarykově ústavu vyšších studií. https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f1135...

Novinky na blogu

| Zdeněk Odehnal
| Adéla Hlavová + Adéla Jiránková
| Jiří Skala
| Romana
| Klára Sinkulová
| Katka Měrtlová
| Karina Tatek Benetti
| Pavla Vrabcová
| Lenka Strýčková

Jsem zaměstnanec EF TUL.
Jaké aktivity mi Erasmus+ nabízí?

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci vysokých škol, a to nejen akademičtí pracovníci. Stipendium lze využít na výukové pobyty nebo krátkodobá školení. Vyjet je možné opakovaně. Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce, navažte profesní kontakty.

Jsem student EF.
Proč vyjet do zahraničí na stáž?

 • Zdokonalíš se v cizím jazyce.
 • Získáš potřebnou sebedůvěru a rozhodnost.
 • Zjistíš, co ti jde, a ujasníš si, čemu se chceš v budoucnu věnovat.
 • Zkušeností z pracovní stáže ze zahraničí oslníš svého budoucího zaměstnavatele.

Jsem student EF.
Proč bych měl jet studovat do zahraničí?

 • Zdokonalíš se v cizím jazyce.
 • Poznáš nejen místní kulturu a zvyky, ale i jiné způsoby výuky.
 • Užiješ si spoustu zábavy a dobrodružství a získáš nové přátele třeba na celý život.
 • Zkušeností ze studia ze zahraničí si zaměstnavatelé velmi cení.
The process of application for Erasmus+ studies at TUL is EASY.

Erasmus+

Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

Priority programového období Erasmus+ 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita
 • Udržitelnost
 • Digitalizace
 • Participace

AIA – Akademická informační agentura

AIA informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

AKTION Česká republika - Rakousko

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.