Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Zahraniční partnerství
nad rámec Erasmu

Rámcové dohody se zahraničními partnery poskytují všeobecný základ pro spolupráci a konkretizují oblasti spolupráce, kterými může být např. výměna studentů, akademických a administrativních pracovníků, spolupráce na společných projektech, společná publikační činnost apod. Níže můžete nalézt seznam našich partnerských univerzit nad rámec programu Erasmus+.


Velká Británie

Huddersfield University Business School

Na této univerzitě je na základě bilaterální smlouvy mezi EF TUL a HUBS nabízena možnost absolvovat třetí ročník prezenčního bakalářského studia nebo první ročník navazujícího studia pro programy Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu a Manažerská informatika. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

  • 15. prosince - English Breakfast: informační schůzka pro zájemce o studijní pobyt v Huddersfieldu
  • 29. února - uzávěrka přihlášek na výběrové řízení na studijní pobyt v Huddersfieldu
  • 10. března - vyhlášení výsledků výběrového řízení na mobility do Huddersfieldu
Japonsko

Kochi University of Technology

Kochi University of Technology má TUL uzavřeno memorandum o spolupráci, v rámci níž zde mohou Ph.D. studenti Ekonomické fakulty absolvovat studijní pobyt - tzv. Short-term Research Support Program

  • deadline pro přihlášení: polovina března a polovina září 
  • ucházet se mohou studenti do 35 let
Taiwan

National Taipei University of Business

National Taipei University of Business má TUL uzavřenou smlouvu o spolupráci, v rámci níž zde mohou studenti Ekonomické fakulty absolvovat studijní pobyt v délce jednoho semestru. 

  • 30. září - deadline přihlášek na jednosemestrální pobyt na Taiwanu v LS
  • 30. dubna - deadline přihlášek na jednosemestrální pobyt na Taiwanu v ZS
Kanada

Conestoga College

Technická univerzita v Liberci má uzavřenou smlouvu o spolupráci i s kanadskou univerzitou Conestoga Collega, která sídlí v dvojměstí Waterloo-Kitchener, cca 100 km od Toronta. Studenti EF mají možnost vycestovat na studijní pobyt v délce jednoho semestru.

  • 20. září - uzávěrka přihlášek na jednosemestrální pobyt v Kanadě v LS
  • 15. května - uzávěrka přihlášek na jednosemestrální pobyt v Kanadě v ZS
Švýcarsko

University of St. Gallen

Na této významné univerzitě realizuje fakulta zahraniční studijní pobyty studentů doktorských studijních programů a stáže akademických pracovníků Ekonomické fakulty TUL.
Německo

Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau

Nabídka absolvování magisterského, případně doktorského studia na Mezinárodním vysokoškolském institutu v Žitavě - součásti Technické univerzity v Drážďanech. 

Od roku 2020 je možné studovat společný magisterský studijní program double degree "International Management" Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci, který je vyučovaný kompletně v anglickém jazyce.