Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Aktuality

Výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2026


Dobrý den - grüß Gott,

rádi bychom vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2026.
 
Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.
 
Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:
  • informační technologie a umělá inteligence,
  • inženýrství, zvláště vědy o materiálech a nanotechnologie, 
  • společenské, kulturní a sociální vědy.
 
Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.
 
Termín podávání přihlášek: 30.11.2023

Informace a formuláře pro žadatele z ČR najdete na webových stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action-1
 
Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:
 
Vaše dotazy rádi zodpovíme (v českém, německém nebo anglickém jazyce).
 
S přátelským pozdravem
- mit freundlichen Grüßen

Radka Bonacková
Projektmanagerin
 
 

Stephanie Zechmair
Sekretariat
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Tel.: +49  941 943-5315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení na jednosemestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan) - LS 2024

Vyhlášení výběrového řízení na jednosemestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan) v LS 2024.

Podávání přihlášek probíhá přes Easy.tul.cz

Deadline přihlášek je do 23.9.2023.

Informace o univerzitě: https://oia.ntub.edu.tw/p/406-1006-63474,r421.php?Lang=en

Erasmus + International Staff Week at SMK University of Applied Sciences (Klaipėda, Lithuania) "The Role of Higher Education in Regional Development" .

It is our joy and pleasure to invite you to join us in the Erasmus + International Staff Week at SMK University of Applied Sciences (Klaipėda, Lithuania)  "The Role of Higher Education in Regional Development" . The ISW will be held from the 14th to the 17th of November 2023, and it is designed for staff members interested in topics related to higher education's role in regional development.


The purpose of the International Staff Week (ISW) is to share the experience of how higher education institutions contribute to regional development and growth, jobs, investment, and community wellbeing, how they encourage science and business cooperation, and what results this cooperation brings for the regions and local economies, how universities support innovation and entrepreneurship, etc. As well as sharing how higher education institutions manage to successfully monitor, analyze and evaluate the impact created, what tools and instruments are used etc.

The ISW is also dedicated to expanding and strengthening international partnerships. The event comprises of best practice sharing, presentations, experiential activities, and visits to relevant institutions related to the topic of ISW. Participants are encouraged to deliver presentations during the week on their institution’s role in regional development and share success stories and examples.

 Costs

Participation fee - 100 Euros to cover the coffee breaks as well as social program costs. Participation in Staff Week can be funded by Erasmus+ Staff Training grants provided by the home University of a participant. We invite participants to check the availability of such funding with their home institution.

The application deadline is Friday, 27 October 2023. Registration is open HERE.
 

Nabídka stáží ve všech Českých centrech v zahraničí na školní rok 2023/24.

Nabídka stáží ve všech Českých centrech v zahraničí na školní rok 2023/24.

 

Všechny inzeráty jsou k dispozici: https://www.czechcentres.cz/about-us/career/internship-opportunities

 

Inernational Day - 18.10.2023

International Day

International Day je každoroční akcí Zahraničního oddělení TUL, Eurocentra Liberec a dalších partnerů, jejímž cílem je propagace mobilit do zahraničí a internacionalizace akademické půdy, školství a společnosti vůbec. Jedná se o veletrh příležitostí (stáže, studium, dobrovolnictví a práce) s přednáškami a diskusemi.

Od roku 2016 je s International Day spojena vernisáž Soutěže o nejhezčí Erasmus+ poster a nejhezčí Erasmus+ fotografii.

Podmínky soutěže:

https://www.tul.cz/erasmus/international-day /

Výzva k předkládání žádostí o cestovní grant z Fondu mobility EF TUL

V souladu se směrnicí děkana EF  TUL č. 2/2023 Zásady tvorby a čerpání prostředků z Fondu mobility EF TUL byla otevřena výzva pro předkládání žádostí o cestovní granty na akademický rok 2023/2024.

Termín pro podání žádosti: do 15. září 2023

Žádosti prosím zasílejte emailem na Referát zahraničních vztahů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formuláře žádostí jsou na stránkách EF TUL, v sekci Vnitřní předpisy a normy.  

Ze zdrojů FOM EF TUL lze poskytnout podporu:

a) studentovi prezenční formy studia na EF TUL (po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na EF TUL, nemůže tedy studium ukončit ani přerušit před ukončením pobytu v zahraničí),

b) akademickému nebo vědeckému pracovníkovi, který má hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy s TUL, jeho rozúčtování k EF TUL činí 100 % a má k univerzitě pracovní poměr ve výši minimálně 50 % úvazku,

c) zahraničnímu akademickému nebo vědeckému pracovníkovi prostřednictvím garanta pobytu tohoto pracovníka na EF TUL.

Další podrobnosti jsou k dispozici ve směrnici.

Požadované dokumenty:

1) Žádost o cestovní grant

2) Vyjádření školitele u DSP / vedoucího BP, DP u BSP a NMSP

3) Doklady o přijetí na přijímací instituci, doklad o akci apod.

4) Motivační dopis v anglickém jazyce

5) Další dokumenty relevantní k pobytu