Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Aktuality

Staňte se součástí šestého ročníku mezinárodní konference CZEDUCON!


Hledáme přednášející, kteří se chtějí podělit o své znalosti a zkušenosti v oblasti internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání.

Konference se bude konat v termínu 18.–20. listopadu 2024 v O₂ universum v Praze. Registraci příspěvku vyplňte na https://czeducon.cz/

 

Na konci dubna proběhla konference, která zahájila střednědobé hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání. Na portálu Evropského prostoru vzdělávání se můžete podívat na nahrávku:

https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=125a4ea774&e=24c528b1c2

dopolední části konference. Její shrnutí najdete také na webu kanceláře CZELO

https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=126b25f94d&e=24c528b1c2

Evropský prostor vzdělávání – podělte se o svůj názor.

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci ke střednědobému hodnocení Evropského prostoru vzdělávání.

Zapojit se může kdokoli – učitelé, vzdělavatelé, studenti, výzkumníci, tvůrci politik, zástupci občanské společnosti, soukromé i veřejné organizace či široká veřejnost.

Zpětnou vazbu lze poslat v jakémkoli z oficiálních jazyků EU, tedy i v češtině, a to až do 27. června 2024.

Více informací najdete na Portálu Evropského prostoru vzdělávání.

https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=7ebb60ec09&e=24c528b1c2

Realizovali jste inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání? Přispěli jste svým projektem k jazykové výuce žáků a studentů? Měl váš projekt pozitivní dopad na vzdělávací systém, či jakkoliv pomohl vaší komunitě?

Pokud ano, přihlaste se do *Evropské jazykové ceny Label *a můžete vyhrát nejen ocenění, ale také zajímavou finanční odměnu. Termín pro předkládání přihlášek je pouze do 30. června 2024.

https://www.dzs.cz/clanek/prilezitost-pro-inovativni-projekty-vyhlasujeme-23-rocnik-evropske-jazykove-ceny-label

 

Čtvrtý ročník akce *Příští stanice svět* je tu https://www.dzs.cz/udalost/pristi-stanice-svet-den-mezinarodniho-vzdelavani-0 

I letos vám pomůže roztáhnout křídla a vyletět do světa plného nových možností. Už 6. června 2024 můžete načerpat cenné tipy a rady pro svou cestu za mezinárodními zkušenostmi. 

Vstup na akci je zdarma. Zájemcům o workshopy a diskuse v místnostech Evropa a Svět doporučujeme pojistit si svou účast jednoduchou registrací

https://dzs.attendu.com/event/7465755c033563f3e15a0ad8/?p=65a65c259f5edcfa28ff2a0d&lang=cs

Podrobný program a další informace najdete již brzy na webu

https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=5c4a613648&e=24c528b1c2

a na sociálních sítích DZS.

 

Tým Animafestu se snaží poskytnout studentům cenné mezinárodní zkušenosti. Rádi nabízíme stáže v různých odvětvích ve Španělsku, od pohostinství až po marketing ve špičkových společnostech. Studenti získají stipendium, ubytování a stravu z více než 2 000 nabízených příležitostí.

Nabízíme nabídky zdarma

Tyto postupy jsou přizpůsobeny specifickým potřebám a zájmům každého studenta bez ohledu na jeho zájem:

  •  služby zákazníkům - bar a restaurace,
  • lidské zdroje - catering,
  • marketing - animace,
  • administrativní odvětví - recepce.

Všichni studenti mohou požádat o grant Erasmus společnosti jim podepíší potřebné dokumenty. Studenti tak získají další finanční podporu.

https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/en/erasmus-internships/

Pro zahájení procesu přihlašování by si studenti měli vytvořit účet na našich webových stránkách Animafestu.

https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/en/

Poté by nás měli kontaktovat prostřednictvím aplikace WhatsApp na čísle +34 697 184 146 https://wa.me/34697184146 a zeptat se na možnosti stáže, abychom lépe
porozuměli jejich zájmům a kvalifikaci.

Rádi bychom pozvali studenty na videokonferenci, abychom s nimi prodiskutovali možnosti, které se jim nabízejí. Setkání se uskuteční s generálním ředitelem Animafestu, panem Santy Matamalou. Doporučujeme vám domluvit si schůzku pomocí uvedeného odkazu:

https://animafest-experience.appointlet.com/s/videoconferencia-con-santiago-matamala/animafest-experience

Sledujte nás na:

https://wa.link/6si29a

https://www.instagram.com/animafestexperienceinternships?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D

https://es.linkedin.com/company/animafest-experience