Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Mezinárodní kreditová mobilita

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

Země, které nejsou členy EU jsou označovány jaké „partnerské země“ a pro potřeby programu Erasmus+ jsou rozděleny do několika regionů:

 • Západní Balkán, Země východního partnerství, Země jižního Středomoří, Ruská federace
 • Asie
 • Střední Asie
 • Latinská Amerika
 • Jižní Afrika
 • Ostatní průmyslové země

Podporovány jsou:

 • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
 • Mobility studentů na praktickou stáž – v délce 2 až 12 měsíců
 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Mezinárodní kreditová mobilita (KA107) na EF TUL

Bližší informace poskytne ambasadorka kreditových mobilit na EF TUL - Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výše stipendií a grantů platných pro výzvu 2020

 

Pobytové náklady:

 • Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR / měsíc
 • Vyjíždějící studenti z ČR: 700 EUR / měsíc
 • Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR / den (1.- 14. den); 98 EUR / den (15.- 60. den)
 • Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 180 EUR / den (1.- 14. den); 126 EUR / den (15.- 60. den)

Cestovní náklady:

K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Cestovní vzdálenost

Částka

10–99 km:

20 EUR na účastníka

Mezi 100 a 499 km:

180 EUR na účastníka

Mezi 500 a 1 999 km:

275 EUR na účastníka

Mezi 2 000 a 2 999 km:

360 EUR na účastníka

Mezi 3 000 a 3 999 km:

530 EUR na účastníka

Mezi 4 000 a 7 999 km:

820 EUR na účastníka

8 000 km a více:

1 500 EUR na účastníka

Bližší informace o kreditových mobilitách