Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Výukový pobyt

Umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru nebo akademické disciplíně. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Kdo může vyjet?

Na výukový pobyt mohou vyjet pedagogičtí zaměstnanci, včetně studentů doktorského studia, kteří jsou již ve škole zaměstnaní. Pedagog může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá.

Na jak dlouho?

Výukový pobyt může být v rozsahu 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).

Kam je možné na výukový pobyt vycestovat?

  • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
  • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
  • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
  • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu?

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše se stanovuje s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi. Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.  

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. 

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.     

Kalkulačka vzdálenosti

Informativní kalkulačka vzdáleností slouží k výpočtu úhrady cestovních nákladů. Konečné rozhodnutí o výši úhrady cestovních nákladů bude uvedeno v Účastnické smlouvě.

Výukové pobyty zajišťované TUL

Všeobecné informace, kvalifikační podmínky a postup pro zaměstnance TUL jsou k dispozici na Intranetu TUL (po přihlášení identifikačními údaji do Liane):

Přihláška do výběrového řízení na výukový pobyt pro zaměstnance EF TUL

Výběrové řízení na výukové mobility je vyhlášeno obvykle v listopadu daného kalendářního roku na následující akademický rok. Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny nejpozději do 5. února dalšího kalendářního roku.