Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Aktuality

Zahraniční oddělení TUL nabízí dne 8. 12. 2021 od 13:00 do 14:30 online seminář "Na Erasmus může vyjet každý", na kterém Vás paní Andělová seznámí s možnostmi zahraničních výjezdů pro zaměstnance TUL.

Zahraničního výjezdu se mohou účastnit jak akademičtí pracovníci, tak administrativní zaměstnanci.

Přihlašovat se můžete na webové stránce: https://www.cdv.tul.cz/dalsi-kurzy-pro-tul/

Erasmus pro podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs = EYE) je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Funguje od roku 2009 a bylo uskutečněno již 10 000 pobytů. 

Účastníci programu mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků.

V současné době jsou přijímány registrace na rok 2022!

Bližší informace: EYE | Rera a.s.

Už počtvrté se Česká republika zapojuje do celoevropských oslav Erasmus Days, které letos proběhnou ve dnech 14. – 16. října 2021. Během Erasmus Days mohou organizace zapojené do programu Erasmus+ zviditelnit svoje projekty, sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky i širokou veřejností a obecně informovat o přínosech programu a mezinárodní spolupráce.

Už nyní je na stránkách www.erasmusdays.eu registrováno přes 600 akcí, z toho zhruba 70 se bude konat v České republice!

https://www.erasmusdays.eu

Programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity letos vstoupily do nového období, které přináší ještě více možností pro všechny zájemce o mezinárodní studijní pobyty, stáže nebo dobrovolnictví. 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vypraví při této příležitosti v polovině září do pěti českých měst speciální vlak v rámci pětidenního festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět. 

Začíná se v Praze 14. září, pokračuje se do Plzně, Liberce, Olomouce a konečnou stanicí bude v sobotu 18. září Brno. 

V Liberci vlak bude dne 16. 9. 2021. 

https://prististanicesvet.cz