Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Zahraniční stáže

Kdo se může účastnit?

 • studenti řádně zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na TUL – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • student může na praktickou stáž vycestovat v kterémkoliv ročníku studia
 • student musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Doba studijní mobility

 • stáže v zahraničí mohou trvat 2 měsíce až maximálně 12 měsíců
 • praktickou stáží v rámci programu Erasmus+ se rozumí pracovní praxe v přijímající organizaci v rozsahu plného pracovního úvazku, obvyklém v cílové zemi

Kritéria výběrového řízení

 1. Vyplněná přihláška přes fakultní web Easy.tul.cz
 2. Motivační dopis
 3. Jazykový test (nebo jazykový certifikát ne starší než 2 roky)
 4. Studijní výsledky
 5. Student byl již na výjezdu
 6. Student zrušil předchozí účast v programu Erasmus bez řádného zdůvodnění

Podmínky

 • vaše stáž v zahraničí se musí vztahovat ke studiu, které má vést k získání akademického titulu, a k potřebám vašeho osobního rozvoje a musí být pokud možno součástí studijního programu, který vykonáváte
 • stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU)

Absolventské stáže

praktická stáž po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent)

Uznávání pracovní stáže

Před nástupem na stáž

 • student si musí zapsat předmět KMG/PSZ (Pracovní stáž v zahraničí) do portálu IS STAG, nebo jako ekvivalent předmět odpovídající odborné praxi v rámci studia
 • studenti si zajišťují zahraniční podnik, organizaci nebo instituci pro realizaci pracovní stáže samostatně s podporou fakultního koordinátora
 • student, EF TUL a přijímající zahraniční instituce podepisují Studijní smlouvu – stáž (Learning Agreement for traineeships), aby byla zajištěna transparentní a efektivní příprava výměnného pobytu
  • v tomto dokumentu jsou uvedena práva a povinnosti jednotlivých stran, podrobný program stáže a informace o pojištění a způsobu, jak vám bude doba stáže uznána.

Po absolvování stáže

 • student dodá potvrzení o absolvování praxe a závěrečnou zprávu 
 • po splnění všech podmínek bude studentovi zapsán zápočet z předmětu KMG/PSZ

Doporučení

Absolvovanou stáž lze také uvést do certifikátu Europass mobility.

Doba trvání

 • po absolvování studia minimálně 2 měsíce, které si můžete prodloužit až na dvanáct
 • jako příspěvek dostanete stipendium přibližně na 3 měsíce pobytu (nemusí pokrýt veškeré náklady)

Pozor! Na stáž můžete vyjet do 1 roku od složení Státních závěrečných zkoušek! 

Podmínky absolventské stáže

 • stáž musí souviset se studovaným oborem 
 • veškerou administraci musíte vyřešit před závěrečnými zkouškami
 • na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska
 • stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí
 • jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem domluveného pracovního plánu

V případě zájmu o stáž se prosím obraťte přímo na koordinátorku mobilit: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Finanční podpora

Vyjíždějící studenti získávají grant programu Erasmus+, který je příspěvkem k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí.

Grantová dohoda (účastnická smlouva)

 • v níž bude uvedena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti studenta

Další informace

 • pečlivě si zjistěte, jaké máte práva při stáži v zahraničí
 • stáže nabízené v rámci programu Erasmus+ vám pomůže najít portál Erasmus Intern, který zřídila studentská síť Erasmus Student Network https://erasmusintern.org/
 • studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa
 • pokud máte další otázky týkající se účasti v programu Erasmus+, kontaktujte prosím fakultního koordinátora

Důležité

V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu ERASMUS+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat (např. lepší pojištění letenek, neplatit nájemné na mnoho měsíců dopředu, vždy mít potvrzení o platbě, smlouvu s ubytovatelem aj.). V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení.