Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Webináře o novém programovém období CEEPUSu

Zveme koordinátory mobilit ze zahraničních oddělení VŠ na volný cyklus webinářů Haló, tady Ceepus, aneb program na období 2025-2032 se představuje 

https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=b8882358d7&e=24c528b1c2

Webináře se budou věnovat možnostem výjezdů s CEEPUS, zakládání univerzitních sítí, zapojení vysokých škol do programu a webovému portálu ceepus.info. Na každém webináři zazní také příspěvek zajímavého hosta. Webináře proběhnou v MS Teams, zájemci obdrží odkaz po vyplnění registrace.