Tento portál byl vytvořen v rámci rozvojového projektu Technické univerzity č. 12168 Tvorba mezinárodního portálu pro studentské mobility v rámci programu Erasmus+