Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Letní školy

Financování

 • žádosti o financování účasti na LŠ, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně
 • hradí se skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 350 EUR
 • finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích
 • dále se hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět
 • další náklady uchazeč hradí z jiných – i vlastních – zdrojů
 • a jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům
 • student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok

Databáze pro výběr letní školy

Podklady a schvalování

Schválení vaší účasti na zahraniční LŠ musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy (dále ÚS). Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne.

Pro schválení účasti předložte

 • vyplněný formulář ÚS,
 • krátký motivační dopis a 
 • program LŠ, či jiný dokument, ze kterého je patrná náplň této školy (náplň LŠ musí být v souladu se studovaným oborem na TUL), termín konání a také částka školného.

Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, před příchodem do kanceláře Erasmus+

Do kanceláře doneste

 • podepsanou ÚS
 • výše uvedený program LŠ či jiný dokument s informacemi o škole

Potvrzení o absolvování

Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

kontaktní osoba

Hana Primas

budova G, 5. poschodí
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Tel.: +420 485 353 907

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Referát zahraničních vztahů EF:
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

Kontakty:
Martina Chvojková,
fakultní koordinátorka Erasmus+
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 485 352 418

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.,
proděkanka pro zahraniční záležitosti
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 485 352 379